Thursday, March 31, 2011

Seruan Bumi Kepada Manusia

WAHAI MANUSIA!!!!!!!
Wahai manusia, engkau berlari-lari di atas belakangku, tempat 
kembalimu adalah di dalam perutku. 


Engkau melakukan maksiat di atas belakangku, engkau akan disiksa di 
dalam perutku. 
Engkau ketawa diatas belakangku, engkau akan menangis di dalam 
perutku. 
Engkau bergembira di atas belakangku, engkau akan bersedih di dalam perutku

Engkau mengumpulkan harta di atas belakangku, engkau akan menyesal 
di dalam perutku 
Engkau memakan yang haram diatas belakangku, engkau akan di makan 
ulat-ulat di dalam perutku. 

Engkau sombong di atas belakangku, engkau akan menjadi hina di 
dalam perutku. 
Engkau berjalan dalam keadaan sukacita di atas belakangku, engkau 
akan jatuh di dalam perutku dalam keadaan dukacita. 

Engkau berjalan dalam cahaya yang terang diatas belakangku, engkau 
akan jatuh ke tempat yang gelap di dalam perutku. 
Engkau berjalan di khalayak ramai diatas belakangku, engkau akan 
menjadi sendirian di dalam perutku. 

- Anas bin Malik